Meditation Centers

Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya
  • No. 2/272/A, Om Shanti Bhawan, Vidya Marg, Vishnupuri, Aligarh- 202001
  • 0571 - 2507199
Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya
  • No. 7/3, Deokali Road, Shanti Nagar, Deokali, Faizabad- 224001Land Mark: Near Reliance Tower
  • 05278 - 243127
Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya
  • No. 2/272/A, Om Shanti Bhawan, Vidya Marg, Vishnupuri, Aligarh- 202001
  • 0571 - 2507199
Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya
  • No. 7/3, Deokali Road, Shanti Nagar, Deokali, Faizabad- 224001Land Mark: Near Reliance Tower
  • 05278 - 243127

1