Hotel Delhi Continental

Gali No. 6, Arakashan Road, Paharganj, Delhi- 110055Land Mark: Behind Sheela Cinema

011 - 23531830, 011 - 23531831, 011 - 23531832, 9810212002Similar Services

Safar Inn Hotel
 • Safar Complex,                    Mirzapur Road, Mirzapur, Ahmedabad- 380001Land Mark: Near Jansatta Press
 • 079 - 30223007
Raj Palace Sundar
 • No. 28, Durgabai Deshmukh Road, Anna Sathya Nagar, R.A. Puram, Chennai- 600028Land Mark: Near Sathya Studio
 • 044 - 24958885
Ramada Ahmedabad
 • Corporate Road, S.G. Highway, Ahmedabad- 380015Land Mark: Opposite Prahlad Nagar Garden
 • 079 - 40250000
 • www.ramadaahmedabad.com
Kabli
 • Shop No. 73, Masjid Road, Jangpura, Delhi- 110014
 • 011 - 24374603, 011 - 24371482
 • info@hotelkabli.com
 • www.hotelkabli.com
Hotel Yatri International
 • Arakashan Road, Paharganj, Delhi- 110055Land Mark: Near  Multhani Dhanda
 • 011 - 41541555, 011 - 23636366, 011 - 23546832, 9811070505, 9910648466
Shyamprakash Hotel
 • #3, Infantry Road, Shivaji Nagar, Bangalore- 560001    
 • 080 - 22265191